8 kwietnia 2017r. grupa słuchaczy ze Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej wyjechała na wycieczkę do Muzeum Zamojskich w Kozłówce.

 

Jadąc przez Sosnowicę wstąpiliśmy do Dworku Kościuszki, mijaliśmy kościół Świętej Trójcy oraz cerkiew Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W Kozłówce słuchacze zwiedzali piękne wnętrza pałacowe, bogato wyposażone w oryginalne przedmioty z XIX/XX w., powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu, Kaplicę wzorowaną na kaplicy królewskiej w Wersalu oraz wystawę fotografii „ Orły, sokoły” poświęconą ptakom drapieżnym.

Pałac wraz z całą zabudową położony jest na terenie starannie utrzymanego ogrodu w stylu francuskim, który zachował swój dawny układ i pozostaje pod troskliwą opieką finansowaną przez Kopalnię Węgla w Bogdance. Park w Kozłówce otrzymał złoty medal  Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Lubartów gdzie można było podziwiać pałac Sanguszków i barokową bazylikę św. Anny wybudowaną wg projektu P. Fontany.

Kierownik wycieczki Elżbieta Torbicz

kozlowka