23 marca w III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbył się IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej. Patronat nad Konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS.

Wśród 31 uczestników z 15 szkół województwa lubelskiego znalazły się uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Naszą szkołę godnie reprezentowały Iwona Karpińska z klasy III MT i Karolina Patejuk z klasy I MT.

Jury Konkursu, oceniając recytatorów, stosowało następujące kryteria: rozumienie recytowanego tekstu, poprawność wymowy i intonacji, artyzm wykonania recytacji oraz pomysłowość interpretacji utworu.

Uwagę jury zwróciła recytacja wiersza Mariny Bojkowej ,, Na wszelki wypadek” w wykonaniu Karoliny Patejuk, która otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Chorąży

konkurs rosyjski