23 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie XII Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej, nad którą honorowy patronat sprawował Pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Naszą szkołę w Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej reprezentowała Karolina Patejuk uczennica klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii plastycznej i uzyskała I miejsce na poziomie ponadgimnazjalnym.

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 77 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włodawskiego, w dwóch kategoriach: malarska lub plastyczna prezentacja dworów, dworków szlacheckich i chat chłopskich lub strojów szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich Lubelszczyzny oraz drzewo genealogiczne rodziny. Przed tradycyjnym uhonorowaniem laureatów i wręczeniem im nagród rzeczowych mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pracownika Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego P. dr Agnieszki Januszek- Sieradzkiej, „Jak zostać królem, czyli o edukacji Jagiellonów”.

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji artystycznych.

Katarzyna Bajdek - Tetiurka

patejuk konkurs1patejuk konkurs2

patejuk konkurs3