23 - 24 marca uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa, wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium Jasnogórskiego. Cały wyjazd obejmował aspekt historyczny i duchowy.

Młodzież zwiedzała salę rycerską z wystawą tematyczną: „Maryja w różnych regionach Polski”; Muzeum 600-lecia Jasnej Góry w Częstochowie. Do ekspozycji należą wota Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedne z ostatnich darów to krzyż wykonany z fragmentów stalowej konstrukcji jednej z wież World Trade Center, ofiarowany przez strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej, a także wota przekazane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pośród zgromadzonych kolekcji zobaczymy również XVII-wieczne obrazy przedstawiające pustelników paulińskich oraz portrety polskich prowincjałów zakonu. Muzeum stanowi ponadto swoistą kontynuację skarbca jasnogórskiego i posiada kolekcję eksponatów obrazujących sarmacką kulturę Polski XVII- i XVIII-wiecznej. Jeden z wątków ekspozycji dotyczy także kulturotwórczej działalności zakonu paulinów, związanej choćby z twórczością literacką, muzyczną i plastyczną zakonników oraz twórców pracujących dla klasztoru. W muzeum zobaczymy też zbiór instrumentów muzycznych, używanych w XVII i XVIII w. przez kapelę jasnogórską, a także książki wydane w jasnogórskiej drukarni, działającej w latach 1693-1864.

Młodzież zwiedzała skarbiec. Salę na wota wzniesiono w latach 1649-1653 nad zakrystią, w sąsiedztwie Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Sala posiada barokowe sklepienie. Jej obecny wystrój pochodzi z początku ubiegłego stulecia. W latach 1920-21 stare szafy zastąpiono nowymi, przeszklonymi oraz witrynami i gablotami, które zaprojektował wybitny polski architekt, Adolf Szyszko-Bohusz. Na koniec wędrowali po Bastionie św. Rocha. Odrestaurowane wnętrza bastionu przeznaczone zostały na cele muzealne. W 2006 r. otwarto uroczyście pierwszą część stałej ekspozycji, zatytułowaną „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Obejmuje ona zabytki powstałe do końca XVIII w., w tym militaria oraz cenne wyroby orientalne, m.in. trofea bitwy pod Wiedniem, ofiarowane niegdyś klasztorowi przez rodzinę króla Jana III Sobieskiego.

         Po południu młodzież rozpoczęła duchową wędrówkę. Uczestniczyła we Mszy Św. w swojej intencji, modlitwie różańcowej w Kaplicy Jasnogórskiej oraz Drodze Krzyżowej na wałach Jasnogórskich. Cały wyjazd zakończył się Apelem przed obrazem Matki Częstochowskiej.

Justyna Wołos