W dniu 09 marca 2017 r. w ZSCKR w Korolówce-Osadzie odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W tej części konkursu uczestniczyło 21 uczniów Technikum. Nad całością zmagań konkursowych czuwała szkolna komisja w składzie:

Pan Andrzej Sakowicz – starszy inspektor Placówki Terenowej KRUS we Włodawie, Pan Krzysztof Łogonowicz – starszy specjalista Placówki Terenowej KRUS we Włodawie, Pan Krzysztof Horszczaruk – kierownik Praktycznej Nauki Zawodu ZSCKR w Korolówce-Osadzie.

Pan Krzysztof Kowalik –  nauczyciel  w  ZSCKR w Korolówce-Osadzie

W eliminacjach szkolnych pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu Kamil Sokołowski, drugie zaś miejsce zajął Radosław Tadeniewicz uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisy i dobre praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

Etap centralny konkursu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji, gdzie na Laureatów konkursu czekają indeksy tej znakomitej uczelni.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy, a zwycięzcy życzymy sukcesów w eliminacjach centralnych.

  Krzysztof Horszczaruk

Galeria zdjęć