W dniu 7 marca 2017r. w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z ZUS” odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie z Panią Janiną Zarczuk – Kierownikiem Biura Terenowego ZUS we Włodawie. Tematem spotkania były świadczenia długoterminowe, czyli emerytury i renty. Zajęcia były przeprowadzone w klasie III kształcącej w zawodzie Technik Agrobiznesu.

Projekt „Lekcja z ZUS” jest autorskim projektem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Agnieszka Jaszczuk