WYBÓR ZAWODU – PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

     Wybór przyszłego zawodu nie jest łatwym zadaniem, dlatego należy zebrać jak najwięcej informacji do podjęcia słusznej decyzji. Wybierając zawód należy:

1. Poznać siebie :

  • cechy charakteru – mocne i słabe strony,
  • wartości,
  • zdolności i umiejętności,
  • zainteresowania,
  • predyspozycje zawodowe.

2. Poznać zawody:

  • zadania, czynności wykonywane w danym zawodzie,
  • wymagane predyspozycje fizyczne i psychiczne,
  • warunki i środowisko pracy,
  • możliwość podjęcia pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

3. Wybrać instytucje wspierające:

  • W wyborze kierunku dalszej edukacji i drogi zawodowej.

4. Podjąć decyzje zawodowe.