Realizowane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

  • Zajęcia integracyjne,
  • Zajęcia profilaktyczne - przeciwdziałanie agresji i przemocy, profilaktyka zdrowotna i uzależnień,
  • Zajęcia wychowawcze - m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości,
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego,
  • Zajęcia rewalidacyjne,
  • Porady dla uczniów,
  • Porady i konsultacje dla rodziców,
  • Porady i konsultacje dla nauczycieli,
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.