POBIERZ HARMONOGRAM

Harmonogram zjazdów II semestru Szkoły Policealnej

(zaocznej) – kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 

Data Godzina Przedmiot Nauczyciel prowadzący
16.02.2018 r. 1500 – 1815 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1820 – 1955 Prowadzenie działalności gospodarczej 2 x Agnieszka Jaszczuk
17.02.2018 r. 800 – 1025 Podstawy przedsiębiorczości 3x Emilia Litaszewska
1030 – 1205 Ekonomika w turystyce 2x Emilia Litaszewska
1210 – 1755 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
23.02.2018 r. 1500 – 1815 Ekonomika w turystyce 4x Emilia Litaszewska
1820 – 1955 Podstawy przedsiębiorczości 2x Emilia Litaszewska
24.02.2018 r. 800 – 1115 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1120 – 1615 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
1620 – 1755 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 2x Elżbieta Torbicz
09.03.2018 r. 1500 – 1955 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
10.03.2018 r. 800 – 1025 Ekonomika w turystyce 3x Emilia Litaszewska
1030 – 1615 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
23.03.2018 r. 1500 – 1955 Organizacja ruchu turystycznego 6x Agnieszka Jaszczuk
24.03.2018 r. 800 – 1115 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1120 – 1255 Prowadzenie działalności gospodarczej 2 x Agnieszka Jaszczuk
1300 – 1755 Ekonomika w turystyce 6x Emilia Litaszewska
06.04.2018 r. 1500 – 1905 Organizacja ruchu turystycznego 5 x Agnieszka Jaszczuk
07.04.2018 r. 800 – 1115 Organizacja ruchu turystycznego 4x Agnieszka Jaszczuk
1120 – 1705 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
13.04.2018 r. 1500 – 1725 Prowadzenie działalności gospodarczej 3x Agnieszka Jaszczuk
1730 – 1955 Organizacja ruchu turystycznego 3x Agnieszka Jaszczuk
14.04.2018 r. 800 – 1115 Prowadzenie działalności gospodarczej 4 x Agnieszka Jaszczuk
1120 – 1755 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 8x Elżbieta Torbicz
27.04.2018 r. 1500 – 1955 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
28.04.2018 r. 800 – 1115 Prowadzenie działalności gospodarczej 4 x Agnieszka Jaszczuk
1120 – 1845 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 9x Elżbieta Torbicz
11.05.2018 r. 1500 – 1905 Podstawy przedsiębiorczości 5x Emilia Litaszewska
12.05.2018 r. 800 – 1255 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1935 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 8x Elżbieta Torbicz
25.05.2018 r. 1500 – 1935 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 6x Elżbieta Torbicz
26.05.2018 r. 800 – 1255 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
1300 – 1845 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 7x Elżbieta Torbicz
08.06.2018 r. 1500 – 1955 Podstawy turystyki 6x Elżbieta Torbicz
09.06.2018 r. 800 – 1435 Zajęcia praktyczne - turystyka wiejska 8x Elżbieta Torbicz