Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty (E8)
  • gimnazjalnego (EG)
  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ).

Do pobrania (dokument PDF):  WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminw.pdf

 

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 1

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 2

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 3

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 4

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 5

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 6

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 7

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 8

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 9

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 10

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 11

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 12

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 13

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 14

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 15

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 16

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 17

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 18

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 19

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 20

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 21

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 22

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 23

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 24

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 25

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 26

WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow Strona 27