W dniu 28 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, w ramach współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włodawie odbyło się szkolenie rolników. Szkolenie poprowadzili pracownicy ZDR pan Tadeusz Borkowski i pan Piotr Kurec z wykorzystaniem bazy szkoły. Tematem szkolenia były zasady stosowania i przechowywania środków ochrony roślin oraz zasady wykonywania oprysków tymi środkami.

Po ukończeniu szkolenia rolnicy uzyskują uprawnienia do zakupu i przechowywania środków ochrony oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.

ZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR Galeria