“Ta chwila czarowna głębią nocy,
szaleństwem fioletu,
srebra bladym świtem
niech zawsze trwa…”
John Feelling Bekannte

07 lutego 2020 roku uczniowie klas czwartych, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie bawili się na balu studniówkowym organizowanym w hotelu Sanvit nad Jeziorem Białym w Okunince.

W przepięknej scenerii i w uroczystym nastroju maturzyści Anna Hasioli i Krzysztof Matczuk rozpoczęli powitalne przemówienie dziękując za cztery lata wsparcia i opieki oraz za stworzenie atmosfery ciepła i zrozumienia. W części oficjalnej głos zabrał ksiądz proboszcz Mirosław Śliwa, przypominając młodzieży o ważnym czasie zabawy i odpoczynku i o konieczności wytężonej pracy po zabawie przed maturą. Rodzice, w imieniu których głos zabrała pani Dorota Skrzyńska, przekazali podziękowania za trud włożony w wychowanie i nauczanie. Na zakończenie dyrektor szkoły p. Leszek Młynarczyk w swoim przemówieniu wrócił do chwil kiedy to po raz pierwszy tegoroczni maturzyści przekroczyli progi ZSCKR w Korolówce Osadzie, aby na trwałe zapisać się w jej historii i wspomnieniach swoich nauczycieli. I wychowawców. Żeby tradycji stało się zadość Studniówkę 2020 uroczystym polonezem rozpoczęli dyrektor Leszek Młynarczyk i wicedyrektor Agnieszka Jaszczuk. A później do białego rana trwała szampańska zabawa.