25 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze poświęcony jest ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego i skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Do etapu szkolnego przystąpiło czterech uczniów technikum: Patrycja Hrycak (kl. III MT) , Dominika Matysiuk ( kl. III MT) , Adrian Rowiński (kl. IV PTB), Krzysztof Matczuk (kl. IV MT). Test wyboru, składał się z 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi) a zakres tematyczny pytań obejmował wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.

Dorota Redde-Sawczuk