"ARS, czyli jak dbać o miłość" - to program edukacyjny, którego adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Ważnym aspektem poruszanym podczas zajęć jest również sprawa trwałości związków ludzi, rodziny wolnej od nałogów, szczęścia dzieci wychowywanych w kochającej się rodzinie.

W dniu 09 marca odbyła się na terenie Szkoły Akcja Profilaktyczna zachęcająca młodzież do zdrowego i bezpiecznego życia. Akcja przebiegała pod hasłem: "Jak nie zbłądzić".

W ramach realizacji działań z zakresu promocji zdrowia młodzież klas pierwszych wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pod hasłem "Pierwsza pomoc - uczymy się ratować życie". Strażacy uczyli jak zachować się wobec poszkodowanego - jakie czynności należy wykonać by uratować kogoś, kto stracił przytomność, przestał oddychać. Uczniowie wykazali się naprawdę dużą wiedzą na ten temat, byli równie przejęci i zaangażowani podczas wykonywania ćwiczeń.

Przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie przekazała uczniom informacje dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka oraz na relacje rodzinne i rówieśnicze. Uczniowie w grupach rozwiązywali test wiedzy oraz rywalizowali podczas gry profilaktycznej. Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą popularne substancje psychoaktywne.

 

Galeria:

ZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR GaleriaZSCKR Galeria